C + E - Autoškola Prostějov - AUTOŠKOLA KOČÍ

Když cool hadry, tak od krejčího, když rytířem silnic, tak u Kočího.
Autoškola Kočí prostějov
Přejít na obsah
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "C + E"
Co smíte řídit:
1. jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
2. jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E
3. jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)
Podmínky pro přijetí do výcviku:
•  věk 21 let (18)
• žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny C
•  zdravotní způsobilost
•  platná žádost o řidičské oprávnění
•  má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje
•  žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
•  není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
Výcvik
Délka výcviku závisí na časových možnostech a schopnostech žadatele (přibližně dva měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Teorie:
1 hodina : výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina : výuku zdravotnické přípravy
1 hodina : opakování a přezkoušen
Praxe:
8 hodin : výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Zkouška:
Závěrečné zkoušky se skládají v prostorách Magistrátu města Prostějova.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na magistrátu a stanovenou osobní fotografii.
Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:
• zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test- 25 otázek)
• zkouška z praktické jízdy
• zkouška z ovládání a údržby vozidla


Autoškola Kočí
Richard Kočí
Partyzánská 3, Prostějov, 796 03

Návrat na obsah