C - Autoškola Prostějov - AUTOŠKOLA KOČÍ

Když cool hadry, tak od krejčího, když rytířem silnic, tak u Kočího.
Autoškola Kočí prostějov
Přejít na obsah
Řidičské oprávnění skupiny C
opravňuje k řízení motorového vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750.
Podmínky pro přijetí do výcviku:
 • věk 21 let (18)
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
Výcvik:
Délka výcviku závisí na časových možnostech a schopnostech žadatele (přibližně dva měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Minimální rozsah výcviku:
Teorie:
 • 10 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 4 hodina: opakování a přezkoušení
Praxe:
• 18 hodin: výcvik v řízení vozidla
• 4  hodiny: výcvik praktické údržby
• 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Zkouška:

Závěrečné zkoušky se skládají v prostorách Magistrátu města Prostějova.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na magistrátu a stanovenou osobní fotografii.
Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:
 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test- 25 otázek)
 • zkouška z praktické jízdy
 • zkouška z ovládání a údržby vozidla

Výcvik všech skupin je možné zahájit již 6 měsíců před dosažením uvedeného věku, ke zkouškám však lze nastoupit nejdříve den po dovršení věku!


Autoškola Kočí
Richard Kočí
Partyzánská 3, Prostějov, 796 03

Návrat na obsah