Školení profesionálů - Autoškola Prostějov - AUTOŠKOLA KOČÍ

Když cool hadry, tak od krejčího, když rytířem silnic, tak u Kočího.
Autoškola Kočí prostějov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše autoškola je Akreditované školicí středisko řidičů pro skupiny C, C+E, D,  pro vstupní a pravidelné školení k získání a udržení Průkazu profesní způsobilosti řidiče dle zákona č. 247/2000 Sb., §46–52c.

Naše autoškola poskytuje tyto formy školení:

Pravidelné školení v rozsahu 7 nebo (obnovovací) školení v rozsahu 35 hodin.  

Řidič, který je držitelem Průkazu profesní způsobilosti řidiče, je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Účast je zaznamenávaná do řidičova formuláře „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“, který mu bude vydán při prvním školení.

Podmínkou účasti na školení je podaná přihláška (papírová nebo on-line), platný Řidičský průkaz a platný Průkaz profesní způsobilosti řidiče .

 1. Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení podle § 47 zákona, která je doplněna o aktuální témata.
 2. Obsah výuky v rámci pravidelného školení je doplňován o aktuální témata z oblastí:

a) pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi
b) dopravní předpisy jiných států
c) teorie zásad bezpečné jízdy
d) defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
e) technika současných motorových vozidel
f) vliv pneumatik na bezpečnost
g) převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání
h) základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží
i) mezinárodní doprava
j) ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f)

Co si vzít s sebou:

 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Průkaz profesní způsobilosti
 • Potvrzení o absolvování pravidelného školení


Profesní (obnovovací) školení v rozsahu 35 hodin

Novela zákona č. 247/2000 Sb. zavádí s účinností od 1.8.2011 možnost získat profesní průkaz po absolvování 35 hodin školení těm řidičům, kteří dříve vykonávali práci řidiče a platnost jejich průkazu vypršela, resp. i pro některé řidiče, kteří jej nikdy neměli.

Nová ustanovení § 48 zákona:

(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.

(5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

V praxi se bude jednat o případy, kdy

 • řidič s profesním průkazem přestane z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji práci a platnost jeho průkazu vyprší,
 • řidič přestal vykonávat svoji práci v době platnosti průkazu, nechodil dále na školení a před vypršením platnosti průkazu chce průkaz obnovit a vyměnit za nový,
 • řidič uvedený v § 48 odst. 5 zákona chce nyní nově vykonávat práci řidiče.

Podle dikce zákona se nejedná o zvláštní druh školení, jde pouze o pravidelné školení v rozsahu 35 hodin. Zákon nenařizuje, že se má absolvovat jako speciálně zaměřený kurz pro staronové řidiče. Stejně tak je možné se prostě 5x za sebou přihlásit na stejné pravidelné školení.

 1. Učební osnova pravidelného školení v rozsahu 35 hodin navazuje na učební osnovu vstupního školení podle § 47 zákona, která je doplněna o aktuální témata.
 2. Obsah výuky v rámci pravidelného školení v rozsahu 35 hodin je doplňován o aktuální témata z oblastí:

a) pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi
b) dopravní předpisy jiných států
c) teorie zásad bezpečné jízdy
d) defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
e) technika současných motorových vozidel
f) vliv pneumatik na bezpečnost
g) převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání
h) základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží
i) mezinárodní doprava
j) ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f)

Co si vzít s sebou:

 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Průkaz profesní způsobilosti (pokud vlastníte)

Organizace školení

Školení probíhá v učebně autoškoly (z pravidla v sobotu od 8:00) na adrese Prostějov Partyzánská 3, kde je možnost parkování.
Termín školení je nutné předem ( nejméně týden před termínem konání) rezervovat buďto na telefonním čísle: 777 16 95 66, nebo přímo ve školicím středisku a nebo pomoci online kontaktního formůláře.

Zde si můžete objednat profesní školení:

Zadejte prosím údaje o Vaší osobě:Přihláška ke školení
Po vyplnění a odeslání formuláře Vám příjde potvrzující e-mail.
Autoškola Kočí
Richard Kočí
Partyzánská 3, Prostějov, 796 03

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky