Školení řidičů referentů - Autoškola Prostějov - AUTOŠKOLA KOČÍ

Když cool hadry, tak od krejčího, když rytířem silnic, tak u Kočího.
Autoškola Kočí prostějov
Přejít na obsah
Školení řidičů referentů:

Firmám i jednotlivým zaměstnancům nabízíme možnost povinného školení řidičů dle Zákoníku práce. Za referentské školení se označuje školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu Profesního školení.

Pokud je tedy součástí práce zaměstnance řízení motorového vozidla, vznikají dle Zákoníku práce následující povinnosti:
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech (pravidla silničního provozu, zásady první pomoci, atd.) k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, pravidelně ověřovat znalost těchto předpisů a kontrolovat jejich dodržování.

Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem a podrobit se ověření svých znalostí. Nabízíme firmám možnost vyškolit zaměstnance v sídle naší autoškoly nebo je možné provádět školení i v místě firmy.  Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce  se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí motorové vozidlo v souvislosti s výkonem práce. Absence školení může mít velmi nepříjemné následky zejména v případě nehody či pracovního úrazu a to jak ve vztazích zaměstnavatel - zaměstnanec, tak ve vztazích zaměstnavatel - pojišťovny resp. státní úřady.

Na závěr školení obdrží každý účastník potvrzení o proškolení. Pro potřeby firmy vystavíme kompletní seznam účastníků.
Registrační formulář:

Autoškola Kočí
Richard Kočí
Partyzánská 3, Prostějov, 796 03

autoskolakoci@email.cz
Návrat na obsah